EXPLORE2019-08-27T07:51:13+00:00

Sun Fish

Pentru cei pasionați de pescuit facilităm accesul la Ferma Piscicolă Mărtinești. Cu o suprafaţă de 35 de ha, aceasta este populată cu diverse specii de pește printre care: Cyprinus carpio (crap românesc), Hypophthalmichthys molitrix (sânger), Ctenopharingodon idella, şalău (Stizostedion lucioperca), caras (Carassius auratus), plătică (Abramis bramă), roşioară (Scardinius erythrophthalmus).
Fir întins!
CERERE OFERTA

Cheile Râmeț

Descopera Cheile Râmețului împreuna cu noi!
Cheile Râmețului Cheile Râmețului alcătuiesc o arie protejată de interes național (rezervație naturală de tip mixt), situate în estul Munților Trascău (situaţi în partea sud-estică a Munţilor Apuseni dominând valea Mureşului în aval de confluenţa cu Arieşul și nu depăşesc 1400 metri).
Rezervația naturală Cheile Râmețului, reprezintă două masive săpate în calcare mezozoice jurasice (marne, gresii conglomerate, bazalte), o zonă de chei, cu multe forme carstice (doline, turnuri, peșteri, masive de grohotișuri, turnuri, creste), înconjurate de păduri, pajiști și fănețe.
CERERE OFERTA

Cheile Turzii

Datorită importanței științifice și a frumuseților sălbatice, Cheile Turzii au dobândit, la nivel național, încă din 1938, statutul de rezervație naturală, mai apoi fiind inclusă în listele U.N.E.S.C.O. printre cele mai de seamă monumente ale naturii.
Sunt prezente 67 de specii de păsări, specii de pești, batracieni, vulpea, nevastuica, jderul de piatră, mistreți, iepuri, caprioare etc. Rezervația naturală Cheile Turzii prezintă o largă varietate a formelor de relief carstic fiind locul ideal pentru o ieșire în natură.
CERERE OFERTA

Salina Turda

Salina Turda constituie astăzi un adevărat muzeu de istorie a mineritului în sare. Starea excelentă de conservare a lucrărilor miniere și a utilajelor utilizate la transportul sării, alături de grija cu care s-au efectuat lucrările de pregătire a salinei pentru a deveni obiectiv turistic, au făcut ca istoria și legenda să se împletească armonios aici.
Numărul tot mai mare de turiști, sosiți din cele mai îndepărtate arii geografice pentru a vizita salina sunt o confirmare a valorii turistice și istorice.
CERERE OFERTA

Băile Turda

Primele exploatări romane la Turda au fost cele de la Băile Sărate. Exploatarea sarii, procesele de carstificare a masivului de sare precum si alunecarile de teren au favorizat formarea a numeroase lacuri, aflate in diferite stadii de evolutie. Continutul ridicat de sare si alte elemente le confera acestora proprietati terapeutice deosebite.
Apele acestor lacuri, cloro-sodice, bicarbonatate, calcice, magneziene sunt indicate pentru afectiuni ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos periferic precum si pentru afectiuni ginecologice.
CERERE OFERTA